Referencie

ReferencieMedzi klientov spoločnosti patria:

Strategické poradenstvo

 • MEDAS, s.r.o.
 • Prorate, s.r.o.
 • PVPS, a.s.
 • Softip, a.s.
 • RESA Služby, s.r.o

Fondy EÚ

 • MDPT SR
 • MPSVR SR
 • NDS, a.s.
 • SSC
 • Ekonomická univerzita Bratislava, PHF Košice

Aktuárska činnosť

 • Mazars, s.r.o.
 • Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.
 • Embraco, s.r.o.
 • Danone, s.r.o.

Školenie a vzdelávanie

 • Mazars, s.r.o.
 • RESA Služby, s.r.o.

Zber a vyhodnocovanie údajov

 • MEDAS, s.r.o.
 • PVPS, a.s.