Zber údajov

Zber údajovSpoločnosť poskytuje služby v nasledovných oblastiach:

  • Zber údajov a ich štatistické vyhodnocovanie
  • Odpočty určených meradiel
  • Prieskumy spokojnosti
  • Prieskumy trhu a trhového potenciálu